Adaptif Radyoterapi

Radyoterapiye başlanan hastada tedavi alanı anatomisinin tedavi esnasında sabit kaldığı ve tedavi boyunca değişmediği varsayılarak klasik radyoterapi planlamasında tedavi planı çoğunlukla başlangıçta bir kez yapılır ve tüm tedavi boyunca aynı plan kullanılır.

Oysa başlangıçta belirlenen anatomide, tedavi edilen hedefin şeklinde ve pozisyonunda günlük değişimler olabilir. Tedavi süresi boyunca hedef alanın şeklinde ve pozisyonunda; tümörde küçülme veya büyüme olabileceği gibi anatomik boşluğu veya kavitesi olan organların doluluğundaki farklılıklar, organların hareketi, hastanın kilosunda tedavi esnasında olabilecek değişiklikler yada tümörde olabilecek hipoksik değişimler nedeniyle farklılıklar olabilir. Bunun sonucu olarak tedavi edilen alanda ve çevresinde korunacak organlarda verilmesi planlanan dozların değişmesine neden olabilir.

ART, radyoterapi alanında belirtilen bu değişikliklerin hesaba katılarak görüntü kılavuzluğunda   hastaya uygulanan radyoterapi planının tedavi sürecinde ihtiyaca göre  değiştirilmesidir.