TrueBeam; güçlü noktasal doğrulukta ve hassasiyette olan, gelişmiş görüntü alma özelliği ile tümör hareketini senkronize ederek kesin doğrulukta tedavi uygulamaya olanak sağlayan yeni nesil bir radyoterapi sistemidir. TrueBeam ile tedaviler tamamen bilgisayar kontrollü olarak uygulanır. Cihaz hasta etrafında sürekli dönerek, verdiği doz ve görüntüleme işlemini birleştirerek ışın verir. Radyoterapi, solunum hareketi izlenerek yapıldığı için tümörün bulunduğu alanda yüksek doza ulaşmak mümkün olur.

TrueBeam’in başlıca özellikleri:

Radyoterapi gerektiren tüm kanserlerin tedavisinde kullanılabilen TrueBeam 0,5 mm altındaki tümörlerde dahi yüksek hassasiyetle kullanılabilir. TrueBeam özelikle beyin ve tüm vücuttaki küçük hacimli ve riskli organlara komşu tümörlerin tedavisinde tercih edilmektedir. TrueBeam sistemi, robotik görüntüleme, otomatik hasta konumlandırma, hareket yönetimi ve tedaviyi dinamik olarak senkronize etmek için tamamen yeniden yapılanmış bir kontrol sistemi ile teknik olarak birçok yenilik kullanır. Akıllı otomasyon, görüntüleme, konumlandırma ve hastaların tedavisinde gerek duyulan adımların sayısında beş kata kadar azalma yaparak tedavi süreçlerini hızlandırır.

Filtresiz Demet modu ile 2400 MU/dakikaya kadar doz hızıyla, tedavi sürelerini kısaltarak hastaya rahatlık sunar. Normalde 10-15 dakika süren standart bir IMRT tedavisi iki dakikadan az zamanda, 40-120 dakika süren kompleks bir radyocerrahi uygulaması ise 5-20 dakika arasında tamamlanabilir.

TrueBeam, Solunum kontrolü yapabilen, invaziv olmayan, video bazlı bir görüntüleme sistemine sahiptir. Bu sistem ile hastanın solunum fazlarında değişen tümör hareketi izlenebilmektedir. Hastanın göğüs kafesi veya karın duvarı üzerine konan ve yansıtıcı işaretler içeren kübik plastik bir kutu kızılötesi bir kamera ile izlenerek solunum fazları grafiği bilgisayar tarafından takip edilir. Tedavi cihazı seçilen solunum fazında ışın verecek şekilde ayarlanır. Işınlama, solunum hareketi izlenerek yapılabildiği için tümörün bulunduğu alana doğrudan yüksek tedavi dozu verilebilir. Böylece meme kanseri veya akciğer kanseri gibi nefesle değişim gösteren tümörlerin doğrulukla ışınlanması mümkün olurTrueBeam ile yapılan tedaviler:

TrueBeam sistemi ile radyoterapi gereken tüm tümörlerin tedavisinde her türlü tedavi yapılabilir. Özellikle, kafa içinde ve tüm vücuttaki küçük hacimli veya riskli organlara komşu olan tümörlerin tedavisinde tercih edilmektedir. TrueBeam, solunum takibi gerektiren akciğer, karaciğer, meme gibi organlardaki tümörlerin radyoterapisinde kolaylıkla kullanılır. TrueBeam ile radyoterapi, solunum hareketi izlenerek yapıldığı için tümörün bulunduğu alana doğrudan yüksek tedavi dozu vermek mümkün olmaktadır. Solunum ve bağırsak hareketleri nedeniyle tedavi sırasında normal organ korumaları sorun olan akciğer, meme, mide-bağırsak, karaciğer vb gibi organ tümörleri, riskli organ komşuluğundaki spinal kanal ve beyin tümörleri yanı sıra ikinci seri ışınlamalar için ideal radyoterapi olanağı sağlar. Yüksek teknoloji gerektiren başlıca yapılabilecek radyoterapi teknikleri ise şunlardır;

Görüntü Kılavuzluğunda Radyoterapi(IGRT-Image Guided Radiotherapy): Tedavi bölgesinin doğruluğu milimetrik hassasiyetle saptanır ve kayma varsa hastanın pozisyonu düzeltilerek ışınlama yapılabilir. Tedavi edilecek hedef bölgenin her gün aynı olmasını sağlayarak “set-up” hatalarını düzeltir ve organ hareketlerini göz önüne alarak tedaviyi sağlar. Hasta sabitliği tam sağlansa bile organ hareketleri tedavi doğruluğunu çok etkiler. Özellikle göğüs ve üst abdomen tümörlerin tedavisinde solunum hareketleri, pelvis tümörlerinin tedavisinde bağırsak hareketleri, rektum ve mesanenin doluluk dereceleri, tedavi alanlarını belirlerken göz önünde bulundurulması gereken en önemli faktörlerdir.

Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (IMRT-Intensity Modulated Radiotherapy): Doz yoğunluğunu ayarlayabilen bir ışınlama tekniğidir. Bu teknolojisi ile kanserli hücrelere maksimum radyasyon dozu verilirken, ışın almaması gereken çevre dokuya minimum düzeyde ışın verilir, yüksek korunma sağlanır. Doz yoğunluğu değiştirilerek doz homojenliği oluşturulur. Yan yana olan dokularda arzu edilirse farklı doz tanımlaması yapılabilir.