Velocity; BT, MR ve PET gibi farklı görüntüleme kaynaklarından gelen görüntüleme bilgilerini ve çeşitli tedavi sistemlerinden veri toplanmasını, bunların birleştirilmesini ve paylaşmasına olanak tanıyan bir bilgisayar yazılımıdır. Tedavi ekibinin, konturları ve tedavi planlarını inceleyip etkin bir şekilde iş birliği yaparak tedavi kararlarının hızlı ve güvenli bir şekilde almasını sağlar.