Stereotaktik Radyocerrahi

Küçük hacimli tümörlerde sadece bu noktaya bir seferde yüksek radyasyon enerjisi verilerek tümör hücrelerin ölmesini veya tümörün küçülmesini sağlayan radyoterapi tekniğidir. Stereotaksi üç boyutlu koordinatlar yardımı ile bir hedefin belirlenmesi demektir. Stereotaksi kullanarak bir seferde, tam doz verilen bu tedavi yöntemine de Stereotaktik Radyo Cerrahi (SRC) denir. SRC, üç boyutlu olarak koordinatların belirlenmesini takiben yüksek dozda uygulanan radyasyonla tümörün tek seansta tamamen harap edilmesi söz konusudur. Bu yöntemde tümör çevresindeki normal dokular radyasyonun zararlı etkilerinden korunur.  Bu işlem sırasında IGRT uygulanması, hedefin gerçek harabiyeti açısından önem taşımaktadır.