HALCYON, Türkiyede İlk kez ONKOMER’de kurulan, her türlü modern radyasyon tedavisini yapabilen yeni nesil bir radyoterapi cihazıdır.  Doz yoğunluğu ayarlanmış ışın tedavisi (IMRT) ve hacimsel ayarlı ark tedavisi (VMAT) yöntemlerini, %100 görüntü rehberliğini (IGRT) tek cihazda toplayan yüksek modülasyonlu özel bir radyoterapi cihazıdır.  Noktasal ışınlamalardan uzun saha ışınlamalarına, derin organ tümörlerinden yüzeyel cit tümörlerine kadar her türlü ideal modern radyoterapi uygulamaları sağlar.

HALCYON, C kollu lineer hızlandırıcılardan farklı olarak hem IMRT alanlarını hem de ark sayılarını arttırma olanağına sahiptir. Bu nedenle doz yoğunluğu değişim potansiyeli diğer radyoterapi cihazlarından çok daha fazladır. Hızlı görüntüleme ve tedavi özelliği ile daha fazla hasta alınmasını sağlarken tedavi süresini kısaltarak verimli bir çalışma sunar.

Halcyon Sistemiyle Gerçekleştirilen Tedavi Yöntemleri

Hacimsel ayarlı ark tedavisi (VMAT-Volumetric modulated arc therapy): Bu teknikte minimum olarak her 2 derecelik cihaz dönüşünde, çok yapraklı kolimatörün (MLC-Multi Leaf Collimator) şekli, ışınlanacak alanın şekline uyacak şekilde değiştirilir ve normal organlar mükemmel bir şekilde korunur. Cihaz gövdesi (Gantry) hareketi boyunca değişken doz oranları ile tam ya da kısmi arklarla desteklenerek doz yoğunluğu istenildiği gibi ayarlanır.

Doz yoğunluğu ayarlanmış radyoterapi (IMRT-Intensity modulated radiotherapy): Hem dinamik hem statik IMRT yapabilir. Dinamik IMRT; MLC yaprakları sürekli hareket ederek doz yoğunluğu ayarlanmış radyoterapi verir. Statik IMRT; Sistem her adımda durarak ışın verir. Bu adımlar 500 segmente kadar çıkar.

Noktasal tedaviler: Yarım santimetreden küçük hedefler bile bu sistemle tam doğrulukla, risk altındaki organları koruyarak tedavi edilebilir. Bunu hem beyinde hem de solunum hareketi, iç organ hareketi olan vücut kısımlarında bile yapabilir.

SRS (Stereotactic Radiosurgery): Tek seans noktasal radyoterapi.

SRT (Stereotactic Radiotherapy): Çoklu seans uygulanan noktasal radyoterapi.

SBRT (Stereotactic Body Radiotherapy): Stereotaktik vücut radyoterapisi.

IGRS (Image Guided Radiosurgery): Görüntü kılavuzluğunda radyocerrahi.

Görüntü rehberliğinde Radyoterapi (IGRT-Image Guided Radiotherapy): Tedavi sırasında solunumla değişim ve organ hareketi farkların tespiti hızlı bir şekilde yapılır. Cihaz bu görüntüler ile planlanan sahaları birleştirip tedaviyi ayni planlandığı gibi verme yeteneğindedir. Klinik hedef volüme daha küçük emniyet payları verilir. Tedavi sırasında görüntü rehberliğinde planlandığı gibi ışınlanma sağlandığı için risk altındaki organlar tam korunur, planlanan saha tam doz alır. Hipofraksiyone radyoterapilerde hedef hassaslığı maksimum düzeyde olduğu için SBRT, SRT ve SRS in daha etkili uygulanır. HALCYON’ un görüntü rehberliğindeki doğruluk ve hızı hastaya büyük bir güvenli konfor sağlamaktadır.

Yüzeyel Tedaviler: Elektronik doz düzenleyici (Elektronic Compensators) tekniği ile cilt kanserleri tedavi edilebildiği gibi yüzey doz yoğunluğunu değiştirmek gereken durumlarda da kullanılabilir. Örneğin meme tedavilerinde cilt dozunu azaltmak veya bolüs kullanmadan mastektomili olgularda yüzeyel ışın dozunu arttırmak mümkündür. Burun kanadındaki bir cilt kanserini nazal kavite sorunu oluşmadan tedaviyi sağlayacak hassasiyette yüzeysel tedavi sağlayabilir.

Büyük saha ışınlamaları: Kraniospinal ışınlamalardan tüm vücut ışınlamasına kadar her boyutta tedavi yapabilir.

 

Halcyon Diğer Radyoterapi Cihazlarından Farkı

VMAT farkı: Varian sistemleri, doğru modülasyonla ark tedavisini 3 teknik parametresi ile sağlar: Doz hızı, MLC konumları ve Cihazın gövde hızı.

Doz Hızı: Işın oluşturma sistemi içinde özel bir “triyot” elektron tabancası vardır. Varian tedavi uygulama platformlarında doz oranı anında değiştirilebilir. Özel algoritması sayesinde olası en yüksek doz oranına ve doz hızına kolayca ulaşır.  

Yeni nesil MLC yaprakları: HALCYON’un yeni nesil çift katmanlı çok yapraklı kolimatöründe (MLC-Multi Leaf Collimator), üst üste binmiş ve tamamen birbiri içerisine geçebilen kademeli yapraklar bağımsız hareketler oluşturabilmektedir. Yapraklar % 0,01'lik düşük foton geçirgenliğine, 16 cm uzunluğa ve tungsten bir yapıya sahiptir. Bu yeni nesil MLC’ ler ile hem daha ince alan şekillendirme yapmak, hem de maksimum doz modülasyonu oluşturabilmek mümkün olur. Yuvarlak ve girintili çıkıntılı kenarlara daha kolay şekil verilir.

Cihaz Gövde (Gantry) Hızı: Varian HALCYON, tedavi süresince gantry hızını 4 RPM’ye yani dakikada 4 devir hızına ulaşabilir. HALCYON cihazında kullanılan motorlar daha hızlı, daha yumuşak ve sessiz gantry hız geçişlerine izin verebilmektedir. Radyasyon tedavisi sırasında özellikle rotasyonel tedavilerde cihazdaki doz hızı, gantry hızı ve MLC hızı tedavi zamanını etkilemektedir. HALCYON sistemi dakikada 4 RPM hızında gantry dönüşüne sahiptir. Bu cihaz hızı tedavi süresini kısaltır ve hastayı sabitlemekte kullanılan maske, vakum yatakları vb dikkate alınırsa tedavi, süresinin kısalması büyük bir hasta konforu sağlar.

HALCYON ve Tomoterapi Farkı

Tedavi hızı farkı: Tomoterapi cihazı helikal tedavi sırasında masanın hareketinin de hesaba katılması nedeniyle tedavi hızında yavaş kalmaktadır. Yapılan karşılaştırma çalışmalarında Halcyon hem IMRT hem de Helikal IMRT’ye kıyasla en düşük tedavi süresine sahiptir

Modülasyon kalite farkı: Işın şekillendirmesi yapan kolimasyon sistemi iki cihazda da farklı teknolojilere sahip olup rotasyonel yoğunluk ayarlı radyoterapi ile yeterli doz yoğunluğu modülasyonu gerçekleştirmesini amaçlamaktadır. Tedavi kalitesi açısından tümör ve kritik organlar arasındaki fark ayrımının daha başarılı yapılabilmesi için MLC kalınlığı ve MLC sızdırmazlık değerleri çok önemlidir.

Tomoterapi sistemi pnömatik olarak çalışan 64 adet, %0.25 geçirgenlikte ve izomerkezde 0.625 cm kalınlığında MLC sistemine sahiptir. Halcyonda ise yaprakların sızdırmazlığı daha iyi ve yaprak kalınlığı daha azdır. Yaprakların ışın geçirgenliği %0,01, kalınlığı 0.5cm ve yeni nesil çift katmanlı özelliktedir. Çift katmanlı, kademeli yaprakların bağımsız hareketleri daha ince alan şekillendirme yapar ve doz yoğunluğunun değiştirilmesi daha başarılı olur.

Büyük tedavi alanınlarının ışınlanmasındaki farkUzun tedavi alanlarının kullanıldığı klinik durumlar; Kraniospinal ışınlama (örn. Medulloblastoma), tüm vücut veya toplam kemik iliği ışınlaması, ileri evre kanserler için pelvik tedaviler (örn. Serviks veya tam abdominal ışınlama), supraklaviküler bezlere sahip meme olguları, yaygın torasik olgular vb olarak sayabiliriz.

Uzun alanlarının tedavisinde standart lineer hızlandırıcılarda saha tedavi alan açıklığından uzun ise tek planda bir izomerkezli tedavi mümkün olmaz ve fazla sayıda saha ayrı planlarla birleştirildiği için saha birleşme yerleri sorun oluştur. Saha birleşme yerlerinin dozları ya eksik ya da fazla olabilir. Hasta günlük tedavisinde bir set-up daha yapılır ve tedavi süresi uzar. Oysa, HALCYON ile tedavi sahası ne kadar uzun olursa olsun kademeli olarak optimize edilmiş çoklu plan tedavi ile bir seferde, tüm saha tedavi edilir.

Varian HALCYON sisteminde hedef uzunluğu 38,5 cm'den daha kısa hedefler için tek planda, daha uzun hedefler için kademeli olarak optimize edilmiş çoklu planlarda tedavi edilir. Sonuç olarak her uzunlukta tedavi gerçekleştirilebilir. Tek planda iki izomerkez ataması yapabilen Varian Eclipse 16.0 planlama sistemi özelliği sayesinde kullanıcının ek set-up uygulamasına ihtiyaç kalmadan istenilen boyutta hasta tedavisi gerçekleştirilir. Bu sistem ile uzun tedavi sahaları son derece kolay olur.

 

HALCYON’daki IGRT farkı

Halcyon sisteminde hasta görüntülemesinde hem 3 boyutlu, hem de 2 boyutlu görüntü almak mümkündür. Üç boyutlu için kullanılan bilgisayarlı tomografi filmi görüntü rehberliğinde radyoterapinin (IGRT) temelini oluşturmaktadır. Cihaz hasta etrafında 180 ile 360 derece arasında dönerken alınan hacimsel görüntülerin rekonstrüksiyonu ile 3-boyutlu görüntü elde edilir ve referans planlama görüntüleri ile karşılaştırılır. Halcyon, hem KV-CBCT (Kilovoltaj tomografi) hem de MV-CBCT (Megavoltaj tomografi) filmleri alma özelliğine sahiptir. Kilovoltaj görüntüleme sistemleri ile, yumuşak dokuların gösterilmesi daha iyi olmaktadır. Halcyon bu görüntüleri saniyeler içinde alabilmektedir. Üç boyutlu KV-CBCT görüntüsü 17sn’de, MV-CBCT görüntüleme ise 15sn’de oluşturulabilmektedir. Kemik yapıya dayalı 2 boyutlu görüntüleme seçeneğinde ise 7 sn içerisinde görüntü alınıp hızla tedaviye geçilebilmektedir. Tedavi sahalarının kontrollerindeki hız Halcyon’a çok büyük bir avantaj kazandırmaktadır. Örneğin kapıdan kapıya bir prostat hastasını tedavide geçirdiği süre 6-7 dakikadır. Bunun yaklaşık yalnız 2 dakikası ışın tedavisi sırasında geçmektedir.