ONKOMER Özel Onkoloji Merkezi olarak 1997 yılında faaliyete geçmiştir.  Tedavi Merkezimizde radyoterapi hizmetleri deneyimli öğretim üyeleri rehberliğinde radyasyon onkolojisi uzmanları, radyasyon fizikçisi, radyasyon hemşireleri ve radyoterapi teknikerlerinden oluşan çok geniş bir kadro ile titizlikle uygulanmaktadır. Bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak ONKOMER teknolojik olarak sürekli yenilerek günümüze kadar gelmiştir. Radyoterapi teknolojisinin en son ürünleri olan donanıma ve her biri onkoloji eğitimli, deneyimli bir kadroya sahiptir. 

Baştan aşağı yenilenen ONKOMER’de tedavi cihazlarından HALCYON Türkiye’ye ilk defa getirilen, son teknoloji ürünü olan ve her türlü radyoterapi tekniğini uygulayabilen yeni nesil bir lineer hızlandırıcıdır. HALCYON, yeni nesil farklı bir radyoterapi cihazı olup doz yoğunluğu değiştirme (IMRT), görüntü rehberliğinde ışın tedavisi (IGRT), hacimsel ayarlı ark tedavileri (VMAT) yapma gibi yetenekleri bir cihazda toplamıştır. Noktasal çok küçük sahalardan çok uzun sahalara kadar, derin tümörlerden yüzeyel cilt tümörlerine kadar her türlü onkolojik hastalıkta modern radyoterapi yöntemlerini tek cihazda gerçekleştirebilir. 

TRUEBEAM STX, güçlü noktasal doğrulukta ışınlama yapabilen yeni nesil bir ışın tedavi teknolojisidir. Cihaz hasta etrafında dönerken verdiği doz ile görüntüleme işlemini birleştirerek ışın vermektedir. Radyoterapi, solunum hareketi izlenerek yapıldığından tümörün bulunduğu alana kesin doğrulukta yüksek tedavi dozu vermek mümkün olur. 

Brakiterapi hizmetleri GAMMAMEDPLUS HDR ile verilmekte olup, jinekolojik rahim ve rahim ağzı iç tedavileri yanısıra her türlü boşluk, borusal organ ve doku içi radyoterapi uygulamaları yapılmaktadır. 

Bilgisayarlı Tomografi Simülatörü (GE OPTIMA CT580 RT) açıklığı 80 cm olan hastaların tedavi pozisyonunda kolayca sığabileceği genişlikte ve sistem iletişim ağına katılabilecek özellikte Bilgisayarlı Tomografi Simülatördür.

BİLGİSAYARLI PLANLAMA SİSTEMİ, akıllı segmentasyon, akıllı multimodel görüntüleme, video yapabilen, %100 görüntüleme eşliğinde tedavi planından farklı bir durumu anında saptayıp çözüm sunan, adaptif planlama yapabilen, tüm cihazlarla iletişim ağında çalışan akıllı bir sistemdir. Radyoterapi sürecinde hastanın kilo kaybına veya tümörün küçülmesine bağlı saha değişikliklerinin anında saptanması çok önemlidir. Bu sistem; radyoterapi planlamalarında yapay zekâ kullanarak saha belirlenmesinde, konturlanmasında, saha değişikliğini ve hatayı anında tespit etmede, duruma göre adaptasyonu sağlamada katkı yapabilen son teknoloji yeni nesil bir planlama sistemidir. ARIA sistemi ile cihazlar arası iletişim kurulmaktadır.