Tedavi öncesi hastayı tedavi pozisyonunda görüntüleme ve planlama aygıtıdır. Başarılı bir radyoterapi için önce tümörün ve çevre dokularının doğru görüntülenmesi, merkezin planlama sisteminin içinde olduğu iletişim ağına bağlanabilmesi, hastalığın başarılı ve tedavi pozisyonunda doğru olarak gösterilebilmesi ve zaman ayarlı sistemin (RPM) bulunması gerekir.  ONKOMER’de bulunan bu yeni nesil 4 Boyutlu Planlama BT başarı için gereken bu özelliklerin hepsini kapsamakta, hastayı tedaviye en iyi bir şekilde hazırlamaktadır. Bilgisayarlı Tomografinin hasta giriş açıklığı 80 cm olup standart tomografilerden daha geniştir.  Cihazda 65cm’lik görüntü olanağı vardır ve 1 mm altında kesit kalınlığı alabilir. MR, PET, SPECT ve diğer BT bilgilerinin çok kolay kayıt ve entegrasyonu bu özel BT Simülatöre farklı bir boyut kazandırmakta ve hastaları ideal bir şekilde tedaviye hazırlamaktadır.

RPM’ in  (Gerçek Zamanlı Pozisyon Yönetimi Sistemi)  Katkısı: Solunuma Senkronize Görüntüleme ve Tedavi sağlamasıdır. RPM Sistemi, girişimsel olmayan, üst batın, meme ve akciğer kanseri tedavilerinde, düzenli bir görüntüleme ve tedavi sağlayan, video kaynaklı bir sistemdir. Kullanılması çok kolay ve hızlıdır. RPM Sistemi hekimin tümörün pozisyonu ile hastanın solunum ilişkisini saptamasını sağlar. Bu iş için hastanın üzerine konan ve organ hareketini göstermeye yardım eden bir işaretleyici ile o işaretleyiciyi takip eden bir infrared kamera sistemi vardır. Hastanın planlama BT’si çekilirken sistemde hastanın nefes alma ve verme fonksiyonu saptanır ve dalga şeklinde kaydedilir. Aynı sistem tedavi sırasında aygıtta bulunan görüntüleme sistemi yardımıyla hastanın solunum fonksiyonuna göre tedaviyi keser veya çalıştırır, böylece haraketli olan tümör doğru tedavi edilir. Ayrıca bu işleme Dinamik Görüntü Rehberliğinde Radyoterapi (IGRT)  ismi de verilmektedir